Các tội xâm phạm sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm danh dự

Các tội xâm phạm sở hữu, hôn nhân gia đình

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào ?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay diễn biến phức tạp, nhất là lừa đảo qua mạng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi,...
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào ?

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một trong những hành vi xâm phạm quyền sở hữu phổ biến. Vậy, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bị...

Các tội phạm về ma túy, an toàn, trật tự công cộng

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, hành chính

Các tội phạm về chức vụ, hoạt động tư pháp

Tội tham ô tài sản bị xử lý như thế nào

Tội tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự

Tham ô tài sản là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Vậy, người phạm tội tham ô tải sản bị xử...
Tội nhận hối lộ bị xử lý như thế nào ?

Tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự

Nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân mình hoặc cho...

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Giải đáp thắc mắc hình sự

Các tội phạm khác

 
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon