Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp nào ?

29

Miễn hình phạt là việc Tòa án không buộc người phạm tội phải chịu biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất là hình phạt. Miễn hình phạt chỉ đặt ra cho những trường hợp việc áp dụng hình phạt đối với họ là không cần thiết, không đạt được mục đích của hình phạt hoặc trái với nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự Việt Nam.

Người phạm tội được miễn hình phạt trong trường hợp nào ?
Người phạm tội được miễn hình phạt trong trường hợp nào ?

1. Người phạm tội được miễn hình phạt trong trường hợp nào ?

Theo quy định tại Điều 59 Bộ luật Hình sự, thì người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 51, đáng được khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.

Như vậy, người phạm bất cứ tội gì cũng có thể được miễn hình phạt, không phân biệt tội đó là tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hay tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều kiện để người được miễn hình phạt lại không cụ thể, ngoài điều kiện về tình tiết giảm nhẹ và nếu chỉ căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ thì người phạm tội chỉ có thể được quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự chứ chưa thể được miễn hình phạt.

Vì vậy, người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới chỉ là một điều kiện cần mà chưa đủ, phải có thêm điều kiện khác, mà điều kiện này mới có ý nghĩa quyết định có cho miễn hình phạt hay không, đó là “đáng được khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự”

Người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự là phải có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và các tình tiết đó phải được quy định tại Khoản 1 Điều 51. Điều kiện này hoàn toàn giống với điều kiện để người phạm tội được áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, vấn đề còn lại là xác định điều kiện “đáng được khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự”.

Có thể nói, người phạm tội được miễn hình phạt là người có điều kiện để miễn trách nhiệm hình sự nhưng chưa được miễn trách nhiệm hình sự. Người phạm tội được miễn hình phạt, nhất thiết phải có những điều kiện về trường hợp trách nhiệm hình sự, nhưng vì tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết khác của vụ án mà không thể miễn trách nhiệm hình sự đối với họ thì mới miễn hình phạt.

2. Người được miễn hình phạt thì có bị coi là có án tích không?

Theo Điều 69 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về xóa án tích như sau:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.”

Theo đó, người được miễn hình phạt thì sẽ không bị coi là có án tích.

Trên đây là tư vấn của luật sư về vấn đề Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp nào? Nếu bạn có vướng mắc, hãy nhấc máy và gọi 0904902429 hoặc 0913597479 để trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn hình sự.