Phân biệt tội gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính

35

Người phạm tội gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 287 và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 đều thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính
Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính
Tiêu chí Tội gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính
Khái niệm Gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông bao gồm các hành vi tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử hoặc ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông là các hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ.
Chủ thể của tội phạm Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.
Khách thể của tội phạm Tội phạm xâm phạm vào những qui định của Nhà nước về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số.
Mặt khách quan của tội phạm Tội phạm thể hiện bởi những hành vi:

– Tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần mềm, dữ liệu điện tử.

– Ngăn chặn trái phép việc truyền tải dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

– Hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Hành vi phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong các trường hợp sau đây:

– Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

– Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

– Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử từ 30 phút đến dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần trong thời gian 24 giờ;

– Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 24 giờ đến dưới 72 giờ;

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Tội phạm được thể hiện bởi hành vi:

– Cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác.

– Bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển;

– Can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử;

– Lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ.

Tội phạm được coi là hoàn thành khi thực hiện hành vi nêu trên.

Mặt chủ quan của tội phạm Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

 

Trên đây là tư vấn của luật sư về vấn đề Phân biệt tội gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính. Nếu bạn có vướng mắc, hãy nhấc máy và gọi 0904902429 hoặc 0913597479 để trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn hình sự.